Publicaties‎ > ‎

B. Redactie academische boeken

Op deze pagina staan de academische boeken eerst genoemd, waarbij ik onderdeel van de redactie was. Daaronder volgen nadere gegevens per boek. 
  • H.A. Bakker, M.J. Kater en W. van Vlastuin (eds), Verantwoord Geloof. Handboek christelijke apologetiek, Kampen: Brevier 2014 [528 pag]
  • J. van de Kamp, A. Goudriaan en W. van Vlastuin (eds), Pietas reformata. Religieuze vernieuwing onder gereformeerden in de vroegmoderne tijd (Zoetermeer: Boekencentrum 2015) [320 pag.]  

Pietas Reformata Religieuze vernieuwing onder gereformeerden in de vroegmoderne tijd.

Geplaatst 5 mei 2015 13:41 door Webmaster site   [ 6 mei 2015 13:55 bijgewerkt ]

Deze bundel werpt nieuw licht op de wereld van het gereformeerde piëtisme in theologisch, cultureel en internationaal verband. Een keur aan theologen en historici heeft een bijdrage geleverd. 
Het gereformeerd piëtisme is een onderzoeksgebied dat in de afgelopen decennia op de kaart is gezet. W.J. op 't Hof is al enkele decennia een van de drijvende krachten daarachter. In zijn vele publicaties heeft hij laten zien dat het Nederlandse gereformeerde piëtisme verbindingen kende over de grenzen van land, taal en confessie heen. In het streven om theologie, kerk en cultuur te hervormen, drukte het piëtisme op al deze terreinen zijn stempel. Daarbij maakte het veelvuldig gebruik van media, zoals het boek. Het Festschrift bestaat uit bijdragen van collega's over al deze aspecten. 

Klik hier om te bestellen. 

Verantwoord geloof – Handboek Christelijke Apologetiek

Geplaatst 5 mei 2015 13:33 door Webmaster site   [ 6 mei 2015 13:54 bijgewerkt ]


Onder redactie van prof. dr. H.A. Bakker, dr. M.J. Kater en dr. W. van Vlastuin

In een maatschappij waarin het christelijk geloof steeds minder publieke betekenis krijgt, worden gelovigen gedwongen verantwoording af te leggen van wat ze geloven. Apologetiek zal daarom voor de kerk en de individuele gelovige zelfs nog belangrijker worden dan dogmatiek. Het handboek apologetiek voorziet in een leemte die er op dat terrein is.

Verantwoord geloof biedt een staalkaart van wat christelijke apologetiek mag heten. Het beperkt zich niet tot één methode of tot een specifieke christelijke richting.

De redactie wordt gevormd door universitair docenten apologetiek. Medewerking wordt verleend door een scala aan auteurs uit diverse wetenschappelijke disciplines.

Met bijdragen van: prof. dr. A. Aleman, prof. dr. W.J. van Asselt, prof. dr. H.A. Bakker, prof. dr. J.H. van Bemmel, drs. P. Bouma, prof. dr. G. van den Brink, drs. G.A. van den Brink, dr. W.M. Dekker, dr. R.J.A. Doornenbal, dr. J. van Eck, dr. H. Goris, dr. M.J. Kater, dr. M.J. Paul, dr. H.D. Peels, prof. dr. B.J.G. Reitsma, prof. dr. M. Sarot, dr. J. van der Stoep, dr. B. van den Toren, dr. W. van Vlastuin, prof. dr. A. Vos en dr. P. de Vries.


Klik hier om te bestellen.

1-2 of 2