Publicaties‎ > ‎

G. Recensies

 1. ‘Radicale vernieuwing of klein beginsel van nieuwe gehoorzaamheid’, recensie L. Palau, Ja!, hoe u radicale vernieuwing kunt ervaren’, in Reformatorisch Dagblad  4 augustus 1994.
 2. ‘Filadelfia-model voor de kerk roept vragen op’, recensie W. Nee, Filadelfia & Laodicea, in Reformatorisch Dagblad 23 maart 1995.
 3. ‘Gedienstige geesten, tot dienst uitgezonden’, recensie H. Veldhuizen, Rondom ons zijn engelen? Leiden 1995, in Reformatorisch Dagblad
 4. ‘Jongeren op de grens van de 21e eeuw’, recensie C.G. Geluk, Traditie als beweging, jongeren en het oorspronkelijke geloof, Kampen, in Reformatorisch Dagblad, 26 maart.  
 5. ‘John Piper’, recensie van J. Piper, De reinigende kracht van het geloof in de toekomstige genade, in Reformatorisch Dagblad, 23 mei 1998.
 6. ‘De troost van de voorzienigheid’, recensie van J.J. Grandia, Levensleiding, in Reformatorisch Dagblad 6 juli 1998.
 7. ‘Vernieuwingen van charismatischen’, recensie van R. van Kooij, Als een lopend vuur: Charismatische vernieuwing in de kerken, in Reformatorisch Dagblad 3 aug, 1998.
 8. ‘Denken vanuit het hart van het geloof’, recensie van E. Schuurman, Geloven in wetenschap en techniek, in Reformatorisch Dagblad 2 december 1998.
 9. ‘Diepe analyse van geestelijk leven’, recensie Jon. Edwards, Geen geloof zonder gevoel, in: Reformatorisch Dagblad 3 november
 10. ‘In China is een opwekking gaande’, recensie van T. Lambert, China’ Christian Millions. The costly Revival, in: Reformatorisch Dagblad 13 december 2000.
 11. ‘De theologie van het puritanisme’, recensie: W. van ‘t Spijker e.a., Het puritanisme, in: Reformatorisch Dagblad 5 september 2001.
 12. ‘Edwards zag vrucht op huisgodsdienst’, recensie van L.J. van Valen, Leven in Zijn gunst.  Jonathan Edwards en zijn gezin, in: Reformatorisch Dagblad 31 oktober 2001.
 13. ‘In de branding van de cultuur’, recensie van A. van Nieuw Amerongen, En de wereld gaat voorbij, in: Reformatorisch Dagblad 19 december 2001.
 14. ‘Liefde is de geheime kracht’ recensie van C.H. Pinnock en R.C. Brown, Ontketende    liefde. Een evangelicale theologie voor de 21e eeuw. in: Reformatorisch Dagblad 20 maart 2002.
 15. ‘Geloofsuitspraken zijn bindend’, recensie G.C. den Hertog, Traditie en vernieuwing,    in: Reformatorisch Dagblad 10 november 2003.
 16. ‘Ontdekkingstocht door puriteinse landschap’, recensie van A. Kamsteeg, Dit is mijn passie. Hartstocht voor God, in: Reformatorisch Dagblad 20 juli 2005
 17. ‘Hier beneden is het niet (?)’, recensie van A. van de Beek, Hier beneden is het niet. Christelijke toekomstverwachting, in: Hervormd Kerkblad 16 dec. 2005
 18. ‘Onmiddellijke openbaringen niet meer nodig’, recensie C. Harinck, De Geestesgaven. Een bezinning op de opkomst van de charismatische beweging, in: Reformatorisch Dagblad 28 juni 2006.
 19. ‘Tegoed van Miskotte?’ recensie boek over Miskotte, in Hervormd Kerkblad.
 20. ‘Autopistia. Het gezag van de Schrift’, recensie van proefschrift H. van den Belt, Autopistia. The Self-Convincing Authority of Scripture in Reformed Theology’ in: Kerkblad 3 december 2006, 104-108
 21. ‘Pit en merg van een opwekking’, recensie van N. Gumbel, Het hart van de opwekking, Hoornaar 2006, Reformatorisch Dagblad 20 december 2006
 22. ‘Nog radicaler dan de kerk van het Oosten’, recensie van WJ Ouweneel, De Geest van God. Ontwerp van een pneumatologie, Vaassen 2007, in: Reformatorisch Dagblad 5 september 2007
 23. ‘Calvinistische baptisten in Engeland’, recensie R.W. Oliver, History of the English Calvinistic Baptists 1771-1892. From John Gill to C.H. Spurgeon, Edinburgh 2006, in: Reformatorisch Dagblad 31 oktober 2007.
 24. 'Theologisch debat op twee golflengten’, recensie G.A. van den Brink, Herman Witsius en het antinomianisme (Apeldoorn: Instituut voor Reformatie-onderzoek: 2008), in: Reformatorisch Dagblad 1 oktober 2008.
 25. ‘John Piper gaat in tegen trends’, recensie van J. Piper, God is het Goede Nieuws. Over de kern van het Evangelie, (Bunnik: De Banier, 2008), in: Reformatorisch Dagblad 15 oktober 2008.
 26. ‘Christen voert levenslange oorlog’, recensie van J. Piper, Verspil je leven niet, maar laat het waardevol zijn (Hoornaar: Gideon, 2008), in: Reformatorisch Dagblad 14 januari 2009.
 27. ‘Gods plan’, recensie van W.J. Ouweneel, Het plan van God. Ontwerp van een voorbeschikkingsleer (Vaassen: Medema, 2008) in: Reformatorisch Dagblad 15 april 2009.
 28. ‘Wedergeboorte beslaat een heel leven’, recensie van H. van den Belt, Bloeien, groeien en snoeien. Over de ontwikkeling van het geloofsleven (Heerenveen: Groen, 2009) in: Reformatorisch Dagblad 22 juli 2009.
 29. ‘Putten uit de puriteinse traditie’, recensie van A. Kamsteeg, De kerk die leeft. Vijf pijlers van de christelijke gemeente, Barneveld: De Vuurbaak 2010, in RD 21 oktober 2010.
 30. ‘Grammatica van het christelijk geloof’, recensie M. Horton, The Christian Faith. A Systematic Theology for Pilgrims on the Way, Grand Rapids: Zondervan, in RD 4 juni 2011.
 31. ‘Aandacht voor de ziel’, recensie M. Deckard, Genezing voor de ziel. Levenslessen uit geschriften van de puriteinen, Utrecht: De Groot Goudriaan, in RD 29 september 2011
 32. ‘Verlangen naar een opwekking’, recensie van J. Kamphuis, Als de hemel de aarde raakt. Verlangen naar opwekking, Hoornaar: Gideon 2011, in het RD 14 december 2011.
 33. ‘Geen knikkers maar parels’, recensie T. Boston Om de uitnemendheid van Christus, Houten: Den Hertog 2011, in RD 27 december 2011.
 34. ‘Encyclopedische apologetiek’, recensie van D. Groothuis, Christian Apologetics. A Comprehensive Case for Biblical Faith, Downers Grove: InterVarsity Press 2011, in  RD 31 december 2011.
 35. ‘Gemeente-zijn in de praktijk’, recensie A vd Beek, Gemeente van Christus. Schetsen voor de praktijk, Zoetermeer: Meinema 2013, in RD 9 aug. 2013.
 36. ‘Geestelijke vorming door Jonathan Edwards’, recensie van K. Strobel, Formed for the Glory of God. Learning from the Spiritual Practices of Jonathan Edwards, Nottingham: IVP 2013, in RD 5 sept. 2013