Publicaties‎ > ‎

E. Professionele publicaties

 1. Is een thuisloze mijn naaste? Publicatie van Reformatorische stichting Ontmoeting, Rotterdam, 1990.
 2. Gelijkheid als dwang, Emancipatie en Overheidsbeleid, met J. Mulder e.a., Houten: Den Hertog 1992.
 3. Wordt vervuld. Over het werk van de Heilige Geest, Utrecht: De Banier 1993 (2e druk).
 4. ‘Welke kerk verlang ik voor de 21e eeuw?’ in Kontekstueel, 10/1.
 5. ‘De theologie van spiritualiteit. Spiritualiteit als gemeenschap met de drieënige God’ in George Whitefield Bulletin, jrg 4, no. 1 en 3.
 6. ‘De reformatorische school in een ontkerstende samenleving’, in De reformatorische school, 22e jaargang (1994), no. 6.
 7. ‘Een baken in zee’, in: Transparant. Tijdschrift van de Vereniging van Christen-Historici, jrg 6, no. 4, nov. 1995.
 8. ‘Theocratie en verbond’, in Zicht, 20e jaargang (1994), no. 4-5, 132-137.
 9. ‘Aangenaam in hetgeen hij heeft’, in De reformatorische school, 22e jaargang (1994), no. 10.
 10. ‘Zorg voor de naaste’ in: Zicht, 2003 no.1,3-5.
 11. ‘Legitimeert de Schrift de politieke partij?’ in: Zicht, 2003 no.2, 4-6.
 12. ‘Vreemdelingen’ in: Zicht 2003 no. 3, 4-6.
 13. ‘Bezit als niet bezittende’ in: Zicht, 2003 no. 4, 4-6.
 14. ‘Emancipatie in de gereformeerde theologie’ in: W. van ‘ Spijker e.a., Aspecten van  Emancipatie, Kampen/Gouda 2004, 56-67.
 15. ‘Vrouw en ambt’, in: Ellips. Tijdschrift van de evangelische hogeschool, 32/280 (2007), 15-17.
 16. ‘Schepping en verlossing’ in: Bitter Lemon. Van oude en nieuwe christenen, 2007 no. 3, 60-62.
 17. Recensie K.M. Kapic/R.C. Gleason (eds.), The Devoted Life. An Invitation to the Puritan Classics (Downers Grove: InterVarsityPress, 2004), in: Documentantieblad Nadere Reformatie 31 (2007) 2, 186-187.
 18. Recensie J. van Schaik, In het hart is Hij te vinden. Een geschiedenis van de christelijke mystiek, Zeist: Christofoor 2005, in: Ned. Theologisch Tijdschrift 62/1, febr. 2008, 75-76.
 19. Recensie J.T. Dennison Jr. (ed.), Reformed Confessions of the 16th and 17th Centuries in English Translation: volume I, 1523-1552, Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 2008, in: Documentatieblad Nadere Reformatie 33/1 (2009), 90-92.
 20. Book review John W. de Gruchy, John Calvin. Christian Humanist & Evangelical Reformer, Lux Verbi.BM, Wellington (ZA) 2009, 240 pp., R 119,96/€ 11,50 (ISBN 9780796310347); P. Helm, Calvin. A Guide for the Perplexed, T&T Clark, London 2008, x + 175 pp., $ 24,95  (ISBN 0567032027), in: Journal of Reformed Theology 4 (2010) 243-244.
 21. ‘Hendrik de Cock voor het voetlicht’ recensie van H. Veldman, Hendrik de Cock (1801-1842). Op de breuklijnen in theologie en kerk in Nederland, Kampen: Kok, in Tijdschrift voor geschiedenis, 2010/2, 298-299.
 22. ‘De doop, verzegeling en vervulling met de Heilige Geest’, in: Calvijn en de Heilige Geest (serie: Studium Generale), Heerenveen: Groen 2010, 61-80.
 23. ‘De wederkomst bij evangelischen en reformatorischen’, in: H. vd Belt e.a., Evangelisch en reformatorisch: een wereld van verschil? Kampen: De Groot Goudriaan 2010, 123-134.
 24. ‘God en het kwaad’, in: J. Belder (red.), … en toch geloof ik! Bijbels dagboek voor studerende jongeren, Heerenveen: Groen, 2010, 73-104.
 25. A.L. Sewell, Calvin and the Body. An Inquiry into His Anthropology, VU University Press, Amsterdam 2011, in: Theologia Reformata 55/1 (2012), 88-89.
 26. J. Canlis, Calvin’s Ladder. A spiritual Theology of Assent and Ascension, Grand Rapids: Eerdmans, in Theologia Reformata 55/2, juni 2012, 208-209
 27. B. van den Toren, Christian Apologetics as Cross-Cultural Dialogue, London: T&T Clark 2011, in Theologia Reformata 55/2, juni 2012, 218-219.
 28. C. van der Kooi, E. van Staalduine-Sulman and A.W. Zwiep (eds.),  ‘Evangelical Theology in Transition. Essays under the Auspices of the Center of Evangelical and Reformation Theology (CERT), Amsterdam: VU University Press, in: Soteria 29/2, 2012, 48-49.
 29. ‘Jacobus Fruytier (1659-1730) en de kracht van het verbond’, in C.J. Meeuse, Nooit uitgereformeerd. Acht lezingen over de Nadere Reformatie in Zeeland als blijvende bron van inspiratie, Nunspeet: Ripe Publishing 2012, 141-163.
 30. ‘Spirituality in the Heidelberg Catechism’, LuxMundi 32/ 2 June 2013, 44-47.
 31. Recensie van Maarten Wisse, Trinitarian Theology beyond Participation. Augustine’s De Trinitate and Contemporary Theology (London: T&T Clark, 2011), in  Journal of Reformed Theology 7 (2013), 347-348.
 32. Recensie in DNR 38/1 (2014), 94-96 van A. Baars en A. Groothedde, Belijden in zevenvoud. Harmonie van zeven protestantse belijdenisgeschriften, Apeldoorn: De Banier 2013.
 33. J. Haga, Was there a Lutheran Metaphysics? The Interpretation of communication idiomatum in Early Modern Lutheranism (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2012), in Theologia Reformata 57/1, maart 2014, 86-88.
 34. D.Y. Kim, Understanding Religious Conversion: The Case of Saint Augustine ((Eugene: Wipf&Stock 2012), in Theologia Reformata 57/1, maart 2014, 90-91.
 35. Richard Swinburne, Mind, Brain & Free Will (Oxford: Oxford University Press, 2013), 242 p., in Theologia Reformata 57/1, maart 2014, 105-106
 36. Stefan Paas en Rik Peels, God bewijzen: argumenten voor en tegen geloven (Amsterdam: Balans, 2013), 381 p., in Theologia Reformata 57/1, maart 2014, 103-105.
 37. H. Schwier en H.G. Ulrichs (red.), Nötig zu wissen. Heidelberger Beiträge zum Heidelberger Katechismus (Heidelberg: Winter, 2012), in Theologia Reformata 57/1, maart 2014, 102-103
 38. C.M. Tuckett (ed.), 2 Thessalonians and Pauline Eschatology: For Petr Pokorný on his 80th Birthday (Leuven: Peeters, 2013), in Theologia Reformata 57/3, september 2014, 300-301.
 39. R.P. van Rooijen, Frederik van Houten: Dienaar in de praktijk der godzaligheid [Hersteld Hervormde Studies, 9] (Houten: Den Hertog 2013), Theologia Reformata 57/3, september 2014, 309-311.
 40. G.R. Anderson, Sojourners and Strangers. The Doctrine of the Church [Foundations of Evangelical Theology] (Wheaton: Illinois, 2012), Theologia Reformata 57/3, september 2014, 311-312.
 41. Anthony R. Cross, Recovering the Evangelical Sacrament: Baptisma Semper Reformandum (Eugene: Pickwick 2013), Theologia Reformata 57/3, september 2014, 312-313.
 42. S. Béla Visky, Play and Foundation. Theodicy in Contemporary Theology, vertaald uit het Hongaars (Zoetermeer: Boekencentrum, 2013), Theologia Reformata 57/3, september 2014, 314-315.
 43. B.C. Lane, Ravished by Beauty. The Surprising Legacy of Reformed Spirituality (Oxford: Oxford University Press 2011), ix + 312 pp., in Journal of Reformed Theology, 8.4 (2014), 434-435.
 44. ‘De Schrift als interpretatiekader’, in Kontekstueel 29.3 (2015), 18-20.
 45. E.A. Cochran, Receptive Human Virtues. A New Reading of Jonathan Edwards’s Ethics (Pennsylvania: Penssylvania State University Press 2011), Theologia Reformata 58/1, maart 2015, 91-92.
 46.  J.V. Fesko, Word, Water, and Spirit. A Reformed Perspective on Baptism (Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 2013), Theologia Reformata 58/1, maart 2015, 111-112.
 47. Tomás Halík, Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven (Zoetermeer: Boekencentrum, 2014), Theologia Reformata 58/1, maart 2015, 112-114.
 48. Bernd Wannenwetsch, Verlangen: een theologische peiling, ed. Esther Jonker en Herman Paul (Zoetermeer: Boekencentrum, 2014), Theologia Reformata 58/1, maart 2015, 117-118