Publicaties‎ > ‎F. Populaire boeken‎ > ‎

Opwekking

Geplaatst 5 mei 2015 06:34 door Webmaster site   [ 6 mei 2015 13:58 bijgewerkt ]

Dit boek is geschreven vanuit een diepe bezorgdheid over de situatie van de kerk in Nederland. Het godsdienstig bedrijf draait op volle toeren. We hebben goede predikanten en volle collectezakken. In de gereformeerde gezindte valt nog niet te klagen over het aantal kerkgangers.
Allerlei reformatorische activiteiten onderstrepen de bloei van het kerkelijk leven. 
Wat is echter het verschil met een maatschappelijke organisatie?
Zijn wij nog kerk, of bestaat onze godsdienst niet uit zoveel meer dan plichten en vormen?
Is het verval van buitenaf en van binnenuit niet reeds veel verder doorgedrongen dan we voor waar willen houden? Is heel ons denken niet geseculariseerd?
Uitgangspunt bij het schrijven van dit boek is enerzijds dat wij gezondigd hebben en dat schuldbelijdenis nodig is. Maar anderzijds ook dat Gods almacht en genade in deze moderne tijd niet krachteloos geworden zijn.
Ook nu kunnen de stromen van de Heilige Geest uitgestort worden tot een nieuwe bloei van de kerk en tot verheerlijking van Gods grote naam. 

Dit boek is helaas niet meer leverbaar.