Publicaties‎ > ‎

H. Populaire artikelen

 1. ‘Milieuvervuiling, christelijk?’ in Gezinsgids 27 juli 1989, 4-8.
 2. ‘Acht jaar studeren, een impressie’ in Gezinsgids 7 september 1989, 18-19.
 3. ‘De eeuwige straf’, in de Waarheidsvriend, 78e jaargang, no. 37.
 4.  ‘Free Presbyterians; kunnen wij van het leren?’ in Gezinsgids 25 januari 1990, 20-23.
 5. ‘Impressies uit Albanië’, in Helpende Handen 11e jaargang, no. 11, 21-29.
 6. ‘Viering Christus' geboortedag wordt niet in de Bijbel geboden’, in Terdege 19 december 1990, 25-27.
 7. ‘Een reveil nu?’ in de Waarheidsvriend, 78e jaargang, no. 52, 79e jaargang, no. 1 en 2.
 8. ‘Inleiding’, in D.M. Lloyd-Jones, Toon mij nu Uw heerlijkheid! over de noodzaak van  opwekking,  Leiden.
 9. ‘Andrew Murray, strijder voor een heilig leven’, in Terdege 10 maart 1993, 30-35.
 10. ‘Blij dat je je last kwijt was’, in Kom Over En Help, herdenkingsnummer ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de stichting, Kampen, 1994.
 11. ‘Het Koninkrijk Gods’, in: Volharden tot het einde (vol. 4 in; P.R. Meinders, Kom en Zie), Leiden: Groen 1994, 77-134.
 12. ‘Ds. Knap en het Friese Reveil’, in Terdege 14 december 1994, 12e jaargang.
 13. ‘Oud gereformeerd en Hervormd’, in: J. Kol e.a. Sterkte bij alles! Opstellen voor M.  Dankers ter gelegenheid van zijn afscheid als voorlichtingssecretaris van de SGP, Den Haag / Leiderdorp 1995.
 14. ‘Thomas Boston, een levende brief van Christus’, in Terdege, 12e jaargang (1995), no. 24.
 15. ‘Om de katholiciteit van de kerk’, in Koers september 15th, 1995.
 16. ‘Student en leven’ in Depositum Custodi, lustrumbundel 1986-1996.
 17. ‘Bevinding door Woord en Geest’, in de Waarheidsvriend, 84e jaargang, no. 15-17.
 18. ‘Een open deur in China’, in Terdege, 14e jaargang 1996), no. 6, 4-9.
 19. ’Jonathan Edwards als opwekkingstheoloog’, in de Waarheidsvriend, 84e jrg, no. 19-21.
 20. ‘Bevestigd paasgeloof’, in de Waarheidsvriend, 85e jaargang (1997), no. 13.
 21. ‘James Hudson Taylor, de reformator van China’, in Terdege, 14e jaargang, no. 18, 34-37.
 22. ‘Geestelijke lessen uit China’, in Reformatorisch Dagblad, 15 augustus 1997.
 23. ‘Woord vooraf’, in: J.A. Baaijens, Ontwaakt! Een dringende oproep tot reformatorisch Nederland, Scherpenisse.
 24. ‘De vernedering van het Evangelie’, in Reformatorisch Dagblad, 19 december 1997.
 25. ‘Woord vooraf’, in: C.H. Spurgeon, Opwekking, Scherpenisse.
 26. ‘Barmhartigheid ontvangen’ in Verzoening. Thematische uitgave vanwege de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk, 1998.
 27. ’De bediening der verzoening’, in P. Koeman en W. van Vlastuin, De verzoening, lezingen gehouden op de toogdag van de Nederlandse Hervormde mannenbond op gereformeerde grondslag te Utrecht op 7 november 1998.
 28. ‘Hij komt om de aarde te richten’, in Waarheidsvriend, 24 december, 28e jaargang, no 51.
 29. ‘Paasgeloof en het nieuwe Jeruzalem; het Lam is de kaars’, in de Waarheidsvriend 1 april 1999.
 30. ‘Onderweg naar een nieuw Pinksteren?’, in Reformatorisch Dagblad 21 mei 1999
 31. Rondom de dood, Heerenveen: Groen (brochure).
 32. ‘Jonathan Edwards. A szentélek teológusa’ in: Balla Peter (e.a.), A különbözés ajándéka, Kolozsvár.
 33. Moeten we toch mee? (brochureserie: De kerk op het spel) Heerenveen 1999.
 34. ‘De Heilige Geest’ in: J. van Amstel e.a. Gezongen en gesproken, Nunspeet, 2000.
 35. Wat beweegt ons? (brochureserie: De kerk op het spel), Heerenveen.
 36. ‘Wat is de mens’ artikel over Ray Kurzweil in Reformatorisch Dagblad 6 juli.
 37. ‘Kerk en levenspraktijk’ in: W.H. Velema e.a., Heeft de gereformeerde gezindte nog   toekomst? LVSGS uitgave.
 38. ‘Jacobus Koelman. Trooster van treurigen’ in: Reformatorisch Dagblad 3 augustus
 39. ‘Gij zijt het zout der aarde’ in: Nieuwsbrief Ontmoeting 11e jrg (2000), no. 3.
 40. ‘Lessen uit China’ in Gereformeerd Weekblad, jrg 102 (2001), no. 8-11.
 41. ‘De knechtelijke wil’ in: Gereformeerd Weekblad, jrg 102, no 41-44.
 42. Het vuur van de Geest, lezingen Studium Generale Driestar.
 43. ‘Groei in de breedte niet los van dieptegroei’, in Reformatorisch Dagblad 21 juni 2001
 44. ‘Zoekt eerst Gods koninkrijk’ in: Genade voor Genade (prekenserie), jrg 53 (2001), no. 7-8.
 45. ‘De weg naar opwekking’ in: De Oogst, jrg 66 (2003), no. 781.
 46. ‘Vruchten van de ‘Great Awakening’’ in: Reformatorisch Dagblad 19 juni 2003.
 47. ‘Hervormde handreiking legitimeert de pluaraliteit’ in: Reformatorisch Dagblad 30 mei 2003.
 48. ‘De grootste levensvraag moet vooral niet vergeten worden’ in: Reformatorisch Dagblad 25 augustus 2003.
 49. ‘Nieuwe stimulansen rond Capitol Hill’ in: Reformatorisch Dagblad 7 oktober 2003.
 50. ‘De toeëigening van het heil: twee zijden’ in: Reformatorisch Dagblad 27 oktober 2003.
 51. ‘Open antwoord aan ds. Kieskamp’ in: De Waarheidsvriend, 5 febr. 2004.
 52. ‘Edward Fisher (1610 (?)-1655). Om het merg van het Evangelie’, in: Terdege jrg 21 (2004), no. 16, 42-45.
 53. Banier-kalender 2005.
 54. ‘Het geheim van Hudson Taylor’ in: Reformatorisch Dagblad 24 februari 2005.
 55. Marturisire Apostolica, Bacau 2005.
 56. ‘Calvijn zegt andere dingen. Reformator gaat niet uit van continuïteit tussen schepping en verlossing’, in: Reformatorisch Dagblad 26 oktober 2005.
 57. Christelijke Encyclopedie, 3e druk. Lemma ‘Arminius’ (I,103), ‘Jonathan Edwards’ (I,484-485), ‘Het gekrookte riet’ (I,614-615), ‘Methodisme’ (II,1190-1191), ‘Revival’ (III, 1538), ‘John Wesley’ (III,1868-1869).
 58. ‘Het koninkrijk van God’ in: Een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk, symposiumbundel DC 2005.
 59. ‘Genezingswonder moet ons niet verwarren’, in: Reformatorisch Dagblad 10 april 2007.
 60. ‘Hel is huiveringwekkende werkelijkheid’, in: Reformatorisch Dagblad 20 februari 2008.
 61. ‘Edwards, afgezet na veel geestelijke zegen’, in: Reformatorisch Dagblad 6 maart 2008.
 62. dagboek decembermaand, in: L.W.Ch. Ruijgrok (red.), Het Licht schijnt in de duisternis. Dagboek bij de bijbel, Houten: Den Hertog 2009.
 63. ‘De Hersteld Hervormde Kerk’, in: Ouderlingenblad, mei 2009, nummer 993, jaargang 87, 25-28.
 64. ‘Mag het een pondje katholieker?’, opinie-artikel in RD 19 januari 2010 ivm credo van nationale synode.
 65. ‘De schepping is geen vervanging van de Schepper’, opinie RD 13 maart 2010.
 66. ‘Een kerk die niet actief bijdraagt aan de zorg voor de schepping, is niet geloofwaardig’, in: Visie, 8-14 mei 2010, 86-87
 67. ‘Eenheidsjas van nationale synode past slecht’, in: RD 24 november 2010
 68. ‘Vorwort’, in: Bekenntnisbuch. Heidelberger Katechismus, Niederländische Glaubensbekenntniss, Dordrechter Lehrregel, Vereins für Reformation in Deutschland e.V., 9-12.
 69. ‘Catechismus 2.0’, in EO-visie 7-13 april 2012 (14), 8.
 70. ‘Getuig in gesprek vooral van heil in Christus’, opinie RD 17 april 2012
 71. ‘Burger van twee werelden’, essay in RD 20 oktober 2012.
 72. ‘Laten we onze winst doen met rijke christelijke traditie’, opinie in RD 30 november 2012.
 73. ‘Wezen refozuil niet te peilen door wetenschappers’, RD 15 februari 2013
 74. ‘Echt menselijke van echte refo is echt geestelijk’, RD 1 maart 2013
 75. ‘Impressie Korea’, in RD 25, 27, 29 maart.
 76. ‘Inleiding’, in Jonathan Edwards, Religieuze gevoelens. Over geloof en gevoel, Gouda: Om Sions Wil, 10-11.
 77. ‘Inleiding’ en ‘De wijzen uit het Oosten bij Jezus’ geboorte’, in Opdat vervuld zou worden… Bijbelstudies over het leven van de Heere Jezus Christus (Hersteld Hervormde Vrouwenbond).
 78. ‘Reflexen’, in Theologia Reformata 56/2 (juni 2013), 160-169.
 79. ‘Consensus ‘Rome’ en ‘Luther’ voorbeeld gereformeerde gezindte, RD 19 juni.
 80. ‘Keer voor eenheid terug naar de Reformatie’, in RD 26 september 2013.
 81. ‘Inleiding’, in Jonathan Edwards, Woorden voor jonge mensen, Serie: Puriteinse teksten (Apeldoorn: De Banier 2014), 5-11.
 82. ‘Bevinding niet los van persoon Christus’, RD 2 juni 2014.