Publicaties‎ > ‎

J. Lezingen

 1. ‘Jonathan Edwards as a Theologian of Revival’, Komarno-university 1995
 2. ‘Christian spiritual experience’, Komarno-university 1996.
 3. ‘Jonathan Edwards als opwekkingstheoloog’, SSNR conference, Voorthuizen 1999.
 4. ‘Northampton en Nijkerk’, symposium 250 jaar Nijkerkse beroerten, 16 november 1999
 5. ‘Het leven en de leer van Jonathan Edwards’, SSNR conference te Gouda, 10 februari 2001
 6. ‘Edward Fisher. Zijn leven en werk’, SSNR conference te Veenendaal, 24 januari 2004
 7. ‘Has Pentecostalism Reformed Roots?’, 16 maart 2006 VU-conference.
 8. ‘Thuiskomen’, conference spirituality (with Eric Borgman), 20 april 2007, Thomashuis te Zwolle.
 9. ‘Jonathan Edwards as a revivalist; a response’, lecture for the First European Conference on Jonathan Edwards in Budapest on May 8-9 2007.
 10. ‘Marriage in the eschaton’, paper delivered on 24 april at the 7the Conference of Protestant Theological Faculties from Central and Eastern Europe and the Netherlands at Apeldoorn.
 11. ‘Art. 36 NGB’, SGP conference (with H. vd Belt), 24 juni 2010
 12. ‘Jacobus Fruytier en de kracht van het verbond’, Stokosmos-lezing Middelburg 9 november 2010.
 13. 17-23 september 2010: colleges over Heidelbergse Catechismus op Calvin Institute of Theology, Chennai, India.
 14. ‘Spiritualiteit in de Heidelberger’, college aan TUK, 19 mei 2011.
 15. Masterclass ‘gerechtigheid’, TUK, 16 februari 2012
 16. ‘Between traditionalism and renewal’, paper delivered on april 26 at the 8th Conference of Protestant Theological Faculties from Central and Eastern Europe and the Netherlands at Debrecen, 2012.
 17. ‘Was Calvin a soteriological voluntarist?’, paper delivered on May 11 at the refo500 conference in Oslo, 2012.
 18. ‘Neurocalvinism: Calvinism as a paradigm for neuroscience’, paper delivered on August 31 at the European Society for the Philosophy of Religion at Soesterberg
 19. ‘Beginnen bij de drieheid?’, reactie op CD-studiedag VU, 16 januari 2013
 20. ‘Luther’s neurotheology. The relevance of Luther’s anthropological reformation for neuroscience’, paper 16 mei 2013 at refo500 Berlijn.
 21. ‘The promise of unio mystica. An inquiry into the functioning of a spiritual-theological concept in the Heidelberg Catechism’, plenary paper at conference ‘Spirituality of the Heidelberg Catechism’, Apeldoorn June 22 2013. 
 22. ‘The joy of Law: A revisitation of the usus normativus in the Heidelberg Catechism’, plenary paper at IRTI conference 2-7 juli 2013, Sarospatak.
 23. ‘Heidelberg’s relevance for an age of postmodernism: The doctrine of Scripture in the Heidelberg Catechism revisited’, paper at 15th dogmatic conference Edinburgh, 2-5 september 2013.
 24. ‘De wereld in huis. Een onderzoek naar de werelbeschouwing van de Biblebelt cultuur in relatie tot de media’, paper 1 november 2013 op netwerkbijeenkomst van dutchbiblebelt te Gouda.
 25. ‘Geloven in 1608, actueel in 2014’, Stokosmos 11 april 2014, in Haamstede about Teellinck with Karin vd Broeke (preses PKN).
 26. ‘Eschatologisch leven bij Jonathan Edwards’, conference eschatology TUA at 15 april 2014 in Münster.
 27. ‘Uitdagingen voor de gereformeerde theologie’, COGG conference May 16 2014.
 28. ‘Calvin, Weber and Europe’, paper 28 June 2014, Comenius conference Amsterdam.
 29. ‘Geloof en gevoel bij Jonathan Edwards’, SSNR congres, September 27, Gouda.