Publicaties‎ > ‎

K. Professionele lezingen

 1. ‘Navolging en groei’, CSFR Roden 15 september 1990.
 2. ‘Opwekking, haar fronten’, Haamstede predikantenconferentie 1991.
 3. ‘Opwekking en zending’, GZB-IZB conferentie 5 oktober 1991.
 4. ‘Actuele prediking’, CSFR conferentie 1991.
 5. ‘The message of the Heidelberger Catechism’, CRICA pastors conference in South-Africa,1992.
 6. ‘Vasten’, 4 november 1993 CSFR Delft.
 7. ‘De reformatorische school in een ontkerstende maatschappij’, De Doelen Rotterdam, VGS conferentie 1994.
 8. ‘Theocratie en verbond’, SGP-conferentie 1994.
 9. ‘Opwekking’, CSFR-conferentie 1994.
 10. ‘Wie zegt gij dat Ik ben? Enige opmerkingen over de Christologie in het Nieuwe Testament’, CSGT-studiedag 1994.
 11. ‘Het Friese Reveil’, classis Dokkum, 20 september 1994 te Heeg.
 12. ‘Heeft de Romana alleenrechten?’ IRS conferentie Hoevelaken 4 febr. 1995.
 13. ‘Leven en werk van Thomas Boston’, Lunteren kerkhistorische lezing 1995.
 14. ‘Appellerende prediking’, Haamstede predikantenconferentie 1995.
 15. ‘Biblical Preaching’, KOEH ministers conference in Tirgu Mures 1995
 16. ‘Jonathan Edwards als opwekkingstheoloog’, CSFR Leiden 18 april 1995.
 17. ‘Bevinding’, classis Dokkum in de Ned. Herv. Kerk 1995
 18. ‘Exegesis’, KOEH pastors conference in Tirgu Mures and Alesd 1996
 19. ‘De theologie van spiritualiteit’, George Whitefield conferentie 1997
 20. ‘Overstijgt het puritanisme de tegenstellingen tussen evangelisch en reformatorisch?’, RRQR conferentie 1997.
 21. ‘Justification’, Kishinev pastors conference 1998.
 22. ‘The christian pilgrimage’, Kishinev pastors conference 1998.
 23. ‘Laat u met God verzoenen’, GZB-zendingsdag, 6 aug. 1998.
 24. ‘Wet en evangelie bij Thomas Boston’, Haamstede predikantenconferentie 1998.
 25. ‘De bediening der verzoening’, Herv.-geref. mannenbond, Utrecht, 7 november 1998.
 26. ‘Sanctification; the Life of Prayer’, Kishinev pastors conference 1999.
 27. ‘Biblical Preaching’, Kishinev pastors conference 1999.
 28. ‘Kerk- en levenspraktijk’, SGP-jongerenconferentie 23 oktober 1999
 29. ‘Puritanisme als opwekkingsbeweging’, CSFR Rotterdam 19 januari 2000.
 30. ‘Wat beweegt ons?’, lezing tbv het Comité tot behoud van de Ned. Herv. Kerk, 11 maart, 2000 te Putten.
 31. ‘De hermeneutiek rondom 1 Sam. 15’, lezing voor VTSG Voetius, 30 mei 2000
 32. ‘Het puritanisme’ lezing voor studenten Depositum Custodi Utrecht 6 juni 2000
 33. ‘Het leven van Hudson Taylor’ kerkhistorische lezing Lunteren 22 juni 2000
 34. ‘Word and Spirit’ lezing bij de presentatie van de vertaling van I.H. Murray, Pentecost Today, 16 september 2000
 35. ‘Bedrijfsovername’, lezing VRCL Nijkerk 18 oktober 2000.
 36. ‘De sacramentsleer van de PKN’, lezing voor classis Doorn, 24 januari 2001
 37. ‘De knechtelijke wil’, lezing op de Haamstede predikantenconferentie 3 september 2001
 38. ‘Opwekking’, 3 lezingen Studium Generale Driestar, september-oktober 2001
 39. ‘De wilsleer van Jonathan Edwards’ lezing op CSGT studiedag 13 oktober 2001
 40. ‘Puriteinse vroomheid’ lezing voor het baptistenconvent te Schoonloo, 9 april 2002
 41. ‘Opwekking’ CSFR lezing Wageningen, 11 mei 2002
 42. ‘Jonathan Edwards, zijn leven en werk’ kerkhistorische lezing Lunteren 6 juni 2002
 43. ‘Wereldschokkende gebeurtenisssen’, Vanenburg lezing bij presentatie R. van Kooten, Dingen die haast geschieden moeten
 44. ‘De vroomheid bij Samuel Rutherford’, lezing Evangelische Bijbelschool Veenendaal, 29 november 2002
 45. ‘Geloof en gevoel bij Jon. Edwards’, lezing voor de classis Zierikzee, 15 januari 2003
 46. ‘Samen op Weg’, lezing op de Christelijke Hogeschool Ede, 15 mei 2003
 47. ‘Ambtelijke verantwoordelijkheid rondom de doop’, lezing Haamstede    predikantenconferentie 1 september 2003
 48. ‘De toeëigening van het heil’ lezing bij de presentatie van K. van de Zwaag: Afwachten of verwachten? De Doelen 25 oktober 2003
 49. ‘Emancipatie van de gereformeerde theologie’, Driestar lezing, 28 oktober 2003
 50. ‘De strijd om de zekerheid van het geloof’, lezing voor studenten Depositum Custodi, 2 juni 2004
 51. ‘De theologie van Jonathan Edwards’, lezing voor predikantenvereniging Calvijn, 29 juni 2004
 52. ‘Het huwelijk. Een heilige orde’, lezing op de Haamstede predikantenconferentie, 29 augustus 2004
 53. ‘Marriage’, 4 lectures at pastors conference Brest (Wit Rusland), May 2006
 54. ‘The history of Reformation’, pastors conferece Brest (Wit Rusland), May 2006
 55. ‘De hemelvaart van Christus’, twee lezingen op de Haamstede conferentie 4-5 september 2006.
 56. ‘Is de duivel een persoon?’, lezing voor VTSG Voetius, 15 mei 2007.
 57. ‘Het geloof bij Calvijn’, lezing DC Utrecht, 12 juni 2008
 58. ‘De vroomheid van Samuel Rutherford’, kerkhistorische lezing Katwijk 13 juni 2008
 59. ‘Heiliging: proces of positie’, lezing VTSG Voetius, 27 juni 2008
 60. ‘Engelen’, twee lezingen Haamstede predikantenconferentie, 25-26 augustus 2008
 61. ‘Calvijns visie op het christelijke leven’, lezing VTSG Voetius, 28 oktober 2008
 62. ‘De relevantie van de belijdenis’ Driestar educatief op 22 en 29 september 2009
 63. ‘Evangelische beweging en de wederkomst’, themadag Driestar educatief 30 september 2009.
 64. ‘De Heilige Geest en de verzegeling’, Studium Generale Driestar 2 oktober 2009
 65. ‘Opwekking en zondebesef’, CSFR Groningen 17 november 2009
 66. ‘Dawkins en atheïstisch geloof’, Studium Generale Driestar, 20 november 2009
 67. ‘Belijden in het tweede millennium’, CSFR Nijmegen 10 februari 2010
 68. ‘Opwekking in Woudenberg’, Klassiek gereformeerd belijden, Woudenberg 27 april 2010
 69. ‘Kernen van de Heidelbergse Catechismus’, CSFR Rotterdam 13 oktober 2010
 70. ‘Engelen’, CSFR-lezing 8 december 2010 Wageningen
 71. ‘Theologie van de Heidelbergse Catechismus’, voor CSFR Rotterdam 13 oktober 2010
 72. ‘Jonathan Edwards’, CSFR lezing Leiden 24 maart 2011
 73. ‘Kerk, christen en intellect’, CSFR zomerconferentie Ommen 7 juli 2011
 74. ‘Tweeërlei kinderen van het verbond’, gemeenschappelijke ambtsdragersvergadering CGK-GKv te Bunschoten, 23 augustus 2011
 75. ‘Straft God?’, Voetius lezing, Amsterdam, 6 september 2011
 76. ‘Geroepen tot een heilig leven’, CSFR Rotterdam, 7 december 2011
 77. College Driestar-educatief 23 maart ‘Charismata in nieuwe commentaren.’
 78. ‘Jonathan Edwards over de vrije wil’, AKZ+ college op 24 mei 2012
 79. ‘Godsverduistering’, CSFR Delft 20 november 2012.
 80. ‘Bevindelijke prediking’, HHS winterconferentie Mennorode 4 januari 2013.
 81. ‘De spiritualiteit van de Heidelbergse Catechismus’, conferentie HC tgv 450 HC te Driestar Educatief Gouda op 19 januari 2013
 82. ‘Jonathan Edwards’, lezing CGK Genemuiden 23 januari 2013
 83. ‘Jeugdcultuur: een christelijk perspectief’, Driestar studiedag 15 februari 2013
 84. ‘Theologie uit Heidelberg’ I en II, Haamstede conferentie 26 en 27 augustus.
 85. ‘Religious Affections, Toen’, symposium Driestar ivm Ned. Vertaling Religious Affections op 20 april 2013.
 86. AKZ+ college over spiritualiteit, 5 juni 2013 te Zwolle.
 87. ‘De theologie van de Heidelbergse Catechismus’, 2 lezingen op Haamstede predikantenconferentie 26-27 aug. 2013.
 88. ‘Theologie HC’, 2 lezingen op predikantenconferentie Tirgu Mures (Roemenië), 13 september 2013.
 89. ‘Bevinding naar Schrift en belijdenis’, mannenbond Ger. Gem. op 9 november 2013 te Woerden
 90. ‘Gebed’, CSFR Amsterdam, 8 februari 2014.
 91. ‘Is het goud verdonkerd?’, 50 jaar Smytegeltfonds on 6 maart at Driestar-Educatief.
 92. ‘Het functioneren van de tien geboden in het pedagogisch klimaat’, 10 april 2014, directeurencongres Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs.
 93. ‘Schijn en zijn: Hoe weet ik of ik het ware geloof heb?’, Leusense conference, September 26
 94. ‘Opwekking’, CSFR, October 11, Noorden.
 95. ‘Buiten Jezus is geen leven: arrogant of uniek?’, studenten HHK, 17 oktober Gouda
 96. ‘De Heilige Geest in de heilsorde’, mannenbond HHK, 18 oktober Lunteren
 97. ‘Evenwicht in de boodschap’, Wartburg college, 27 oktober, Ede.
 98. ‘Vergeving’, reformatie-herdenking Oude Kerk, 31 oktober, Delft
 99. ‘Leven en werk van Jeremiah Burroughs (1599-1646)’, SSNR, 24 januari 2015 Veenendaal.
 100. ‘Het belang van de scheppingsleer voor het geheel van de theologie’, congres Origins te Opheusden, 28 maart 2015.
 101. ‘De actualiteit van de Heidelbergse Catechismus voor academici’, CSFR Utrecht (academiegebouw), 9 april 2015