Word vernieuwd. Een theologie van persoonlijke vernieuwing.

Geplaatst 5 mei 2015 12:40 door Webmaster site   [ 6 mei 2015 13:54 bijgewerkt ]

Persoonlijke vernieuwing of heiligmaking behoort tot het hart van het christelijke leven. Luisterend naar de Schrift en in gesprek met diverse theologen presenteert de auteur een actueel ontwerp.

Vanuit de geestelijke gemeenschap met Christus wordt ingegaan op de mate van de vernieuwing, de blijvende zondige aard van de gelovige, de functie van de wet, heiliging als positie of proces, Gods Geest en de menselijke geest en de verhouding met het eschaton.

Klik hier om te bestellen.