Profetie en tongentaal. De gaven van de Geest en de gereformeerde traditie.

Geplaatst 5 mei 2015 12:35 door Webmaster site   [ 6 mei 2015 13:54 bijgewerkt ]

De gaven van de Geest en de gereformeerde traditie. Een van de vele vragen die vandaag op de kerk afkomt, is de vraag naar de gaven van de Geest. In de gereformeerde traditie is altijd een grote terughoudendheid geweest ten aanzien van buitengewone verschijnselen die van de Heilige Geest zouden zijn. Deze houding is niet in het minst te verklaren door de vele ontsporingen die er in de geschiedenis zijn geweest. De grondhouding van de gereformeerde traditie wordt voortdurend bevraagd. 
In Profetie en tongentaal wil de auteur deze problematiek nader onderzoeken. Hij gaat in op de vraag of er in de gereformeerde theologie sprake is van een charismatisch manco. Wat zegt de Schrift over profetie en tongentaal? Bijbelse gegevens worden vergeleken met historische gegevens. Dit maakt de vraag des te spannender of het charismatische denken de gereformeerde theologie zou kunnen verrijken en verdiepen.

Serie Hersteld Hervormde Studies - deel 2

Dit boek is helaas niet meer leverbaar.