Publicaties‎ > ‎

A. Academische boeken

Op deze pagina staan de academische boeken eerst genoemd. Daaronder volgen nadere gegevens per boek. 
  • De Geest van opwekking. Een onderzoek naar de leer van de Heilige Geest in de opwekkingstheologie van Jonathan Edwards (1703-1758), Heerenveen: Groen, diss. Apeldoorn 2002 [389 pag] 
  • Profetie en tongentaal. De gaven van de Geest en de gereformeerde traditie, Houten: Den Hertog 2006 [151 pag] 
  • Word vernieuwd. Een theologie van persoonlijke vernieuwing, Utrecht: Kok Kampen 2011 [416 pag] 
  • Naar het hart van Jeruzalem. Over de betekenis van de geestelijke gemeenschap met Christus voor de prediking, Houten: Den Hertog 2012 [199 pag] 
  • Be Renewed. A Theology of Personal Renewal, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2014 [335 pag] 

Be Renewed. A Theology of Personal Renewal

Geplaatst 5 mei 2015 12:57 door Webmaster site   [ 11 mei 2015 12:20 bijgewerkt ]

Personal renewal or sanctification belongs to the heart of the Christian life and is becoming more important in our present-day culture. Listening to Scripture and in conversation with a variety of theologians from the protestant tradition, the author presents an up-to-date concept for a theology of personal renewal.
In this concept the spiritual union with Christ (unio mystica cum Christo) is taken as the starting point in order to consider the way in which renewal obtains form in relation to God, our neighbour, ourselves and the world. To place this concept into a historical perspective, van Vlastuin begins his study with an investigation of Luther and Calvin’s theology concerning the relationship between the union with Christ and personal renewal. The concept is developed within the current theological debate, with particular reference to the eschatological character of the Christian life.
An important issue concerns the measure of renewal, especially in relation to the sinful heart of the believer. In this context the author also deals with the question of sanctification as a position or a process, and the relation between the two.
In addition the relationship between the Holy Spirit and the human soul in the process of renewal is discussed. Another important issue concerns the abiding significance of the law and the way in which it functions in the Christian life. The exploration of several theological positions leads to a modern concept by which to understand law.
The study concludes with an investigation of the relationship between the eschatological Christian life in this present life and the complete revelation of the eschaton.

Press here to order.

Naar het hart van Jeruzalem. Over de betekenis van de geestelijke gemeenschap met Christus voor de prediking.

Geplaatst 5 mei 2015 12:44 door Webmaster site   [ 6 mei 2015 13:54 bijgewerkt ]


Het thema 'bevindelijke prediking' roept verschillende reacties op, van uiterst negatief tot en met een kritiekloze positieve houding. In dit boek bepleit de auteur het goed recht en de noodzaak van bevindelijke prediking. Hij beargumenteert dit vanuit de gemeenschap met Christus, als een centrale werkelijkheid in de Schrift en in het christelijke leven.

Vervolgens ontwikkelt de auteur een kader waarin over de gemeenschap met Christus gesproken kan worden. Dit kader vormt enerzijds een kritisch instrument tegenover scheefgroei in het geestelijk leven, terwijl het anderzijds laat zien hoe de volle rijkdom van de geestelijke diepten in de Schrift tot hun recht kunnen komen. Op deze manier worden zielen gevoed, bloeit het geestelijk leven open naar de Drie-enige God, wordt het christelijke leven gestempeld door de hoop en licht de roeping voor dit aardse leven op.

Serie Hersteld Hervormde Studies - deel 8

Klik hier om te bestellen.

Word vernieuwd. Een theologie van persoonlijke vernieuwing.

Geplaatst 5 mei 2015 12:40 door Webmaster site   [ 6 mei 2015 13:54 bijgewerkt ]


Persoonlijke vernieuwing of heiligmaking behoort tot het hart van het christelijke leven. Luisterend naar de Schrift en in gesprek met diverse theologen presenteert de auteur een actueel ontwerp.

Vanuit de geestelijke gemeenschap met Christus wordt ingegaan op de mate van de vernieuwing, de blijvende zondige aard van de gelovige, de functie van de wet, heiliging als positie of proces, Gods Geest en de menselijke geest en de verhouding met het eschaton.

Klik hier om te bestellen.

Profetie en tongentaal. De gaven van de Geest en de gereformeerde traditie.

Geplaatst 5 mei 2015 12:35 door Webmaster site   [ 6 mei 2015 13:54 bijgewerkt ]


De gaven van de Geest en de gereformeerde traditie. Een van de vele vragen die vandaag op de kerk afkomt, is de vraag naar de gaven van de Geest. In de gereformeerde traditie is altijd een grote terughoudendheid geweest ten aanzien van buitengewone verschijnselen die van de Heilige Geest zouden zijn. Deze houding is niet in het minst te verklaren door de vele ontsporingen die er in de geschiedenis zijn geweest. De grondhouding van de gereformeerde traditie wordt voortdurend bevraagd. 
In Profetie en tongentaal wil de auteur deze problematiek nader onderzoeken. Hij gaat in op de vraag of er in de gereformeerde theologie sprake is van een charismatisch manco. Wat zegt de Schrift over profetie en tongentaal? Bijbelse gegevens worden vergeleken met historische gegevens. Dit maakt de vraag des te spannender of het charismatische denken de gereformeerde theologie zou kunnen verrijken en verdiepen.

Serie Hersteld Hervormde Studies - deel 2

Dit boek is helaas niet meer leverbaar.

De Geest van opwekking.

Geplaatst 5 mei 2015 12:28 door Webmaster site   [ 6 mei 2015 13:54 bijgewerkt ]


Een onderzoek naar de leer van de Heilige Geest in de opwekkingstheologie van Jonathan Edwards (1703-1758).

Dit boek is helaas niet meer leverbaar. 

1-5 of 5