Publicaties‎ > ‎

D. Academische artikelen

 1. 'Nijkerk en Northampton’, in: J. Spaans (red.), Een golf van beroering. De omstreden religieuze opwekking in Nederland in het midden van de achttiende eeuw (Amsterdamse historische reeks), Hilversum: Verloren 2001, 59-78.
 2. ‘Does Pentecostalism have Reformed Roots? An analysis of the argument of W.W. Menzies’, in: Pentecostal Studies. Online Journal for the Interdisciplinary Study of Pentecostalism and Charismatic Movements, 2007, vol. 6, no. 3.
 3. ‘Edwards and Revival’ in: G.R. McDermott (ed.), Understanding Jonathan Edwards, (New York: Oxford University Press, 2009), 53-62.
 4. ‘Van Rulers theocratisch concept in calvinistisch perspectief’, in: Zicht 2011/4, 62-66.
 5. ‘Alexander Comrie als orthodox gereformeerd theoloog. Een onderzoek naar antinomisme in Comries theologie’, met D. Baarssen, Documentatieblad Nadere Reformatie, 35/2,2011, 132-159.
 6. ‘En uw kinderen. Het genadeverbond in relatie tot de doop van kinderen bij drie vertegenwoordigers van de nadere reformatie’, in: Documentatieblad Nadere Reformatie 36/2 (2012), 131-151.
 7. ‘Jacobus Fruytier (1659-1730) en de kracht van het verbond’, in C.J. Meeuse, Nooit uitgereformeerd. Acht lezingen over de Nadere Reformatie in Zeeland als blijvende bron van inspiratie, Nunspeet: Ripe Publishing 2012, 141-163.
 8. 'Spiritualiteit in de Heidelbergse Catechismus’, in F. van der Pol en W. van Vlastuin (eds.), Leven met de Heidelbergse Catechismus. 450 jaar omgang met het troostboek, Gouda: Driestar 2014, 70-94.
 9. ‘Inleiding methodisch deel’, in W. van Vlastuin, H.A. Bakker and M.J. Kater (eds), Verantwoord Geloof. Handboek christelijke apologetiek, Kampen: Brevier 2014, 151-157.
 10. ‘Orthopraxe apologetiek’, in W. van Vlastuin, H.A. Bakker and M.J. Kater (eds), Verantwoord Geloof. Handboek christelijke apologetiek, Kampen: Brevier 2014, 158-177.
 11. ‘Klassieke apologetiek’, in W. van Vlastuin, H.A. Bakker and M.J. Kater (eds), Verantwoord Geloof. Handboek christelijke apologetiek, Kampen: Brevier 2014, 178-196.
 12. ‘Evidentialistische apologetiek’, in W. van Vlastuin, H.A. Bakker and M.J. Kater (eds), Verantwoord Geloof. Handboek christelijke apologetiek, Kampen: Brevier 2014, 197-218.
 13. ‘Presuppositionalisme’, in W. van Vlastuin, H.A. Bakker and M.J. Kater (eds), Verantwoord Geloof. Handboek christelijke apologetiek, Kampen: Brevier 2014, 219-233.
 14. ‘Fideïstische apologetiek’, in W. van Vlastuin, H.A. Bakker and M.J. Kater (eds), Verantwoord Geloof. Handboek christelijke apologetiek, Kampen: Brevier 2014, 234-246.
 15. ‘Complementaire apologetiek’, in W. van Vlastuin, H.A. Bakker and M.J. Kater (eds), Verantwoord Geloof. Handboek christelijke apologetiek, Kampen: Brevier 2014, 247-266.
 16. ‘God en het kwaad’ in W. van Vlastuin, H.A. Bakker and M.J. Kater (eds), Verantwoord Geloof. Handboek christelijke apologetiek, Kampen: Brevier 2014, 443-457.
 17. ‘Luthers neurotheologie. De relevantie van Luthers antropologische reformatie voor de neurowetenschap’, in Luther Bulletin 22, 2014 (mei 2014), 23-42.
 18. ‘The promise of unio mystica. An inquiry into the functioning of a spiritual-theological concept in the Heidelberg Catechism’, in A. Huijgen and E.A. de Boer (eds.), Spirituality of the Heidelberg Catechism, (Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht 2015), 168-185.
 19. ‘Dynamics of Renewal: Towards a Revisitation of Tradition in Reformed Theology’, in E. Hodossy-Takács and L.J. Koffeman (eds.), Pivotal Turns. Transforming Traditions in Times of Transition (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2014), 109-118.
 20. ‘Geloof en gevoel bij Jonathan Edwards (1703-1758), Documentatieblad Nadere Reformatie 39.1 (2015), 16-31.
 21. ‘Gods verborgenheid bij Teellinck: een nadere analyse’, in J. van de Kamp, A. Goudriaan and W. van Vlastuin (eds.), Pietas reformata. Religieuze vernieuwing onder gereformeerden in de vroegmoderne tijd (Zoetermeer: Boekencentrum 2015), 69-78.