Persoonlijk‎ > ‎

Levensloop

Hervormde kerk Wouterswoude

 

Hervormde kerk Opheusden
 
Oude Kerk Katwijk aan Zee

 
 


 
 
 
 
 
 
 

Op 6 maart 1963 ben ik Maarn geboren als de oudste van elf kinderen. De lagere school doorliep ik op de pas opgerichte reformatorische school te Scherpenzeel. Zo was ik er als jonge jongen aan gewend om dagelijks ongeveer 16 km te fietsen. Na de basisschool bezocht ik het Van Lodenstein-College te Amersfoort. Ik bleek een exacte aanleg te hebben. Vooral de vakken wis- en natuurkunde lagen mij wel. Toen ik achttien jaar was, verliet ik het ouderlijk huis om in Delft op de Technische Universiteit Technische Natuurkunde te gaan studeren. Na het behalen van het kandidaatsexamen, ben ik drie maanden voor de Eben-Haëzer zending naar Zimbabwe geweest om daar het kindertehuis Thembiso te voorzien van zonnecollectoren.
  Toen ik terugkwam, ben ik met de theologische studie in Utrecht begonnen. Dit was een grote verandering in mijn leven, aangezien ik van kindsaf altijd min of meer had gedacht om in het bedrijfsleven terecht te komen of zelf een onderneming te leiden. Mijn vader startte in 1959 een kleine onderneming in de metaalindustrie. Als kind en jongen heb ik daar altijd van harte in meegewerkt (vgl. www.vlastuin.nl/pages/nederlands/over-vlastuin/historie.php).
  In 1988 behaalde ik het doctoraal, terwijl ik in 1990 mijn kerkelijke studie afrondde. Een jaar was ik twee dagen per week godsdienstdocent op het Van Lodenstein-College, afdeling Hoevelaken. De praktische lessen voor het predikantswerk deed ik op in Den Haag en Elspeet. Op 24 mei 1990 heeft ds. D.J. Budding mij bevestigd in de gemeente van Wouterswoude, in de Friese Wouden, bij Dokkum. Deze streekgemeente is klein, maar hecht. De sporen van het Friese Reveil uit de 19e eeuw waren nog steeds herkenbaar in het geestelijke leven dat zich kenmerkte door spontaniteit, blijmoedigheid en zekerheid. Ik ben dankbaar dat ik daar de eerste stappen mocht zetten in het ambtelijk gebeuren.
  De tijd te Wouterswoude was ook een bijzondere tijd omdat ik daar mijn vrouw Wilma Wiersma leerde kennen. Zij was de jongste van vier kinderen, afkomstig uit een boerengeslacht. Op 17 juni 1993 traden we in het huwe­lijk. We hebben inmiddels zes kinderen. De oudste is Tonny, geboren op 17 maart 1994. Ze is ver­noemd naar de oudste zus van mijn vrouw die zes weken voor ons huwelijk plotseling stierf aan een onbekend virus. Op 30 december 1995 ontvingen we uit Gods zorgende hand onze Hennie. Op 11 augustus 1998 werd ons gezin verrijkt met de geboorte van Jan. Meindert werd geboren op 22 november 2001, op 1 juli 2005 volgde Marianne, terwijl onze jongste Willem het levenslicht op 30 september 2008 aanschouwde.
  Toen ik naar Wouterswoude vertrok, was in mijn hart de overgave om daar levenslang te blijven. Deze gezindheid werd doorbroken toen de roepstem van de gemeente van Opheusden kwam. Op 4 januari 1995 werd ik daar beves­tigd door mijn voorganger ds. P. de Vries. Dit was een grote gemeente, met een volkskerkelijk karakter. 
  Op 14 augustus 1999 werd ik door mijn voorganger ds. J. Vroegindeweij in de Nieuwe Kerk van Katwijk aan Zee bevestigd met de woorden uit 1 Kor. 3:11. Aansluitend daarop heb ik intrede gedaan met 1 Petr. 2:4-5. Het is hier een bewogen tijd geweest toen de PKN tot stand kwam. Het was tegelijk de verschrikkelijkste tijd en de beste tijd van mijn leven. Persoonlijk en ambtelijk heb ik veel van de tegenwoordigheid van Gods Geest mogen ervaren.
  In Katwijk kwam het tot de afronding van mijn proefschrift over Jonathan Edwards. Ik kende zijn naam vanuit mijn oud gereformeerde opvoeding. Toen ik als student bij Wristers in Utrecht rondliep, stuitte ik op een antiquarische editie van zijn werken, ex libris P.J. Dorsman. Toen ik die werken ging lezen, was ik ‘impressed’ door de manier waarop Edwards Gods heiligheid en soevereiniteit schilderde. Toen ik ook ontdekte dat hij in het centrum van de ‘Great Awakening’ stond, ontstond het verlangen om me grondiger in zijn theologie te verdiepen. Dat leidde tot de promotie op 11 januari 2002 aan de TUA op het proefschrift De Geest van opwekking. Een onderzoek naar de leer van de Heilige Geest in de opwekkingstheologie van Jonathan Edwards (1703-1758).
  Vanaf 1995 was ik reeds betrokken bij het Comité tot behoud van de Nederlandse Hervormde Kerk. Later werd gevraagd of ik het secretariaat wilde vervullen. Toen we in 2004 achterbleven op de puinhopen van de Nederlandse Hervormde Kerk kwam ik in het moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk terecht. Deze functie eindigde toen in 2005 de benoeming tot docent aan het Hersteld Hervormd Seminarie volgde. Aanvankelijk doceerde ik alleen dogmatiek en vervulde ik deze functie parttime. Toen de leeropdracht werd uitgebreid met apologetiek, is de benoeming per 1 april 2009 fulltime geworden. Daardoor was er tevens meer gelegenheid om in het VU-gebeuren te participeren en de taken van het rectoraat waar te nemen.
Ons gezin