Persoonlijk‎ > ‎

Curriculum Vitae

Onderstaand de Nederlandstalige versie van het Curriculum Vitae. Klik hier voor de Engelstalige versie. 
 • ALGEMEEN

  Willem van Vlastuin (1963) is na het behalen van het kandidaatsdiploma Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit van Delft in 1984 met de theologiestudie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht begonnen. In 1988 rondde hij daar zijn doctoraalexamen af, met als hoofdvak geschiedenis van het Gereformeerd Protestantisme. Op 24 mei 1990 werd hij als predikant bevestigd in de hervormde gemeente te Wouterswoude. In januari 1995 volgde de bevestiging te Opheusden. Vanaf augustus 1999 tot maart 2009 diende hij de hervormde gemeente te Katwijk aan Zee.

  Hij schreef diverse boeken, onder andere Opwekking (1989), dat diverse malen werd vertaald. In 2002 promoveerde hij te Apeldoorn op de studie De Geest van opwekking. Een onderzoek naar de leer van de Heilige Geest in de opwekkingstheologie van Jonathan Edwards (1703-1758).

  Als lid van het bestuur van het Comité tot behoud van de Nederlandse Hervormde Kerk en als moderamenlid van de Hersteld Hervormde Kerk was hij nauw betrokken bij de kerkelijke ontwikkelingen die in 2004 leidden tot de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk.

  Vanaf  2005 werkte hij als parttime universitair docent voor het Hersteld Hervormd Seminarie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Vanaf april 2009 oefent hij deze taak fulltime uit. Zijn leeropdracht omvat dogmatiek en apologetiek. Momenteel is hij ook rector van dit seminarie. Per 1 januari 2015 werd hij benoemd tot hoogleraar theologie en spiritualiteit van het gereformeerd protestantisme aan de Vrije Universiteit.

  Op 17 juni 1993 trad hij in het huwelijk met Wilma Gerda Wiersma. Samen hebben zij drie dochters en drie zonen.

 • HUIDIGE FUNCTIES
  1. Professor theologie en spiritualiteit van het gereformeerd protestantisme aan de VU, sinds 2015.
  2. Rector Hersteld Hervormd Seminarie, sinds 2007.
  3. Redactielid Jonathan Edwards Studies (peer-reviewed), sinds 2010.
  4. Directeur Jonathan Edwards Centre Benelux, sinds 2011
  5. Redactielid Theologia Reformata (peer-reviewed), sinds 2013
  6. Research Fellow University of the Free State, Bloemfontein, South-Africa, sinds 2013
  7. Voorzitter van het curatorium van de leerstoel ‘geschiedenis gereformeerd piëtisme’, sinds 2005.
  8. Lid bibliotheekcommissie theologie VU, sinds 2005.
  9. Voorzitter examencommissie theologie VU, lid sinds 2008.
  10. Lid diversiteitscommissie theologie VU, sinds 2011.
  11. Vertegenwoordiger VU-University in refo500, sinds 2009.
  12. Lid Commissie interkerkelijke contacten HHK, sinds 2009.
  13. Voorzitter Bonisa-zending, sinds 2000, lid sinds 1997 (MoU met Driestar).
  14. Lid comité Haamstede predikantenconferentie, sinds 1999.
  15. Lid ‘Friends of India’ (Calvin Institute of Theology), sinds 2009.
  16. Vice-voorzitter Raad van Toezicht Pieter Zandt scholengemeenschap. lid sinds 2011.
  17. Redactielid Labarum Academic sinds 2013. 
 • OPLEIDING EN ERVARING
  1. 1969-1975 basisschool De Wittenberg te Scherpenzeel
  2. 1975-1981 VWO aan Lodensteincollege te Amersfoort
  3. 1981-1984 Technische Natuurkunde aan Technische Universiteit Delft
  4. 1984 april-juni, zonne-energie installatie gebouwd voor Thembiso kindertehuis, Bulawayo in Zimbabwe
  5. 1984-1988 Theologie, Rijksuniversiteit Utrecht
  6. 1985-1989 voorzitter Kontaktvereniging Leerkrachten Studerenden
  7. 1986-2005 secretaris stichting Predik het Woord
  8. 1988-1989 docent Udemans te Hoevelaken
  9. 1990 kerkelijk examen Ned. Herv. Kerk
  10. 1990 predikant Ned. Herv. Kerk te Wouterswoude
  11. 1991-2002 bestuurslid Ontmoeting
  12. 1995 predikant Ned. Herv. Kerk te Opheusden
  13. 1995-2004 secretaris Comité tot behoud van de Ned. Herv. Kerk.
  14. 1997-2011 directeur J. van Vlastuin Beheer BV
  15. 1999-2009 predikant Ned. Herv. Kerk te Katwijk aan Zee.
  16. 2002 promotie aan TUA.
  17. 2004-2005 lid moderamen van synode Hersteld Herv. Kerk
  18. 2005 parttime universitair docent Hersteld Hervormd Seminarie aan VU
  19. 2008-2009 lid werkgroep Calvinherdenking 2009
  20. 2009-2014 fulltime universitair docent HHS aan VU
  21. 2011-2013 lid Advisory Board Theologia Reformata
  22. 2013 BKO (basiskwalificatie onderwijs)
  23. 2014 visitatie Cursus Godsdienstonderwijs (hbo), AeQui