Hartelijk welkom op mijn website. 
Deze website zie ik als een soort publieke verantwoording van mijn bezigheden.
Misschien kan ik u / jou ergens mee van dienst zijn?

Met recht hartelijke groet,

Dr. W(illem) van Vlastuin

Nieuwste boeken

 • Be Renewed. A Theology of Personal Renewal Personal renewal or sanctification belongs to the heart of the Christian life and is becoming more important in our present-day culture. Listening to Scripture and in conversation with a ...
  Geplaatst 11 mei 2015 12:24 door Webmaster site
 • Naar het hart van Jeruzalem. Over de betekenis van de geestelijke gemeenschap met Christus voor de prediking. Het thema 'bevindelijke prediking' roept verschillende reacties op, van uiterst negatief tot en met een kritiekloze positieve houding. In dit boek bepleit de auteur het goed recht en de noodzaak ...
  Geplaatst 11 mei 2015 12:24 door Webmaster site
 • Verantwoord geloof – Handboek Christelijke Apologetiek Onder redactie van prof. dr. H.A. Bakker, dr. M.J. Kater en dr. W. van VlastuinIn een maatschappij waarin het christelijk geloof steeds minder publieke betekenis krijgt, worden ...
  Geplaatst 11 mei 2015 12:18 door Webmaster site
 • Leven in de enige troost Tal van theologische werken zijn in de vergetelheid geraakt, maar de Heidelbergse Catechismus blijft een sprankelend geschrift. De geestelijke golflengte van deze catechismus weet mensen in verschillende tijden, culturen en ...
  Geplaatst 11 mei 2015 12:18 door Webmaster site
 • Pietas Reformata Religieuze vernieuwing onder gereformeerden in de vroegmoderne tijd. Deze bundel werpt nieuw licht op de wereld van het gereformeerde piëtisme in theologisch, cultureel en internationaal verband. Een keur aan theologen en historici heeft een bijdrage geleverd. Het gereformeerd ...
  Geplaatst 11 mei 2015 12:18 door Webmaster site
Berichten 1 - 5 van 5 worden weergegeven. Meer bekijken »