Dissertatie
DE GEEST VAN OPWEKKING

 

 

EEN ONDERZOEK NAAR DE LEER VAN DE HEILIGE GEEST

IN DE OPWEKKINGSTHEOLOGIE VAN JONATHAN EDWARDS (1703-1758)

 

 

 

 

 

 

 

 

PROEFSCHRIFT

 

 

ter verkrijging van de graad van doctor in de godgeleerdheid aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn,

op gezag van de rector prof. dr. J.W. Maris,

hoogleraar in de dogmatische vakken,

volgens het besluit van het college van hoogleraren

in het openbaar te verdedigen

op DV vrijdag 11 januari 2002

des namiddags om 15.00 uur

in de aula van de universiteit

Wilhelminapark 4 te Apeldoorn

 

door

 

Willem van Vlastuin

 

geboren op 6 maart 1963 te Maarn

 

 

 

 

 


De examencommissie:

prof. dr. W. van ‘t Spijker, promotor

prof. dr. A. de Reuver, co-promotor

prof. dr. J.W. Maris

prof. dr. H.J. Selderhuis

prof. dr. M. te Velde

 

 

 

 

ter nagedachtenis aan Jan van Vlastuin (1939-1997)

voor Wilma

voor onze kinderen