Aankondigingen


Be Renewed. A Theology of Personal Renewal

Geplaatst 11 mei 2015 12:20 door Webmaster site   [ 11 mei 2015 12:24 bijgewerkt ]


Personal renewal or sanctification belongs to the heart of the Christian life and is becoming more important in our present-day culture. Listening to Scripture and in conversation with a variety of theologians from the protestant tradition, the author presents an up-to-date concept for a theology of personal renewal.

In this concept the spiritual union with Christ (unio mystica cum Christo) is taken as the starting point in order to consider the way in which renewal obtains form in relation to God, our neighbour, ourselves and the world. To place this concept into a historical perspective, van Vlastuin begins his study with an investigation of Luther and Calvin’s theology concerning the relationship between the union with Christ and personal renewal. The concept is developed within the current theological debate, with particular reference to the eschatological character of the Christian life.
An important issue concerns the measure of renewal, especially in relation to the sinful heart of the believer. In this context the author also deals with the question of sanctification as a position or a process, and the relation between the two.
In addition the relationship between the Holy Spirit and the human soul in the process of renewal is discussed. Another important issue concerns the abiding significance of the law and the way in which it functions in the Christian life. The exploration of several theological positions leads to a modern concept by which to understand law.
The study concludes with an investigation of the relationship between the eschatological Christian life in this present life and the complete revelation of the eschaton.

Press here to order.

Naar het hart van Jeruzalem. Over de betekenis van de geestelijke gemeenschap met Christus voor de prediking.

Geplaatst 11 mei 2015 12:17 door Webmaster site   [ 11 mei 2015 12:24 bijgewerkt ]


Het thema 'bevindelijke prediking' roept verschillende reacties op, van uiterst negatief tot en met een kritiekloze positieve houding. In dit boek bepleit de auteur het goed recht en de noodzaak van bevindelijke prediking. Hij beargumenteert dit vanuit de gemeenschap met Christus, als een centrale werkelijkheid in de Schrift en in het christelijke leven.

Vervolgens ontwikkelt de auteur een kader waarin over de gemeenschap met Christus gesproken kan worden. Dit kader vormt enerzijds een kritisch instrument tegenover scheefgroei in het geestelijk leven, terwijl het anderzijds laat zien hoe de volle rijkdom van de geestelijke diepten in de Schrift tot hun recht kunnen komen. Op deze manier worden zielen gevoed, bloeit het geestelijk leven open naar de Drie-enige God, wordt het christelijke leven gestempeld door de hoop en licht de roeping voor dit aardse leven op.

Serie Hersteld Hervormde Studies - deel 8

Klik hier om te bestellen.

Verantwoord geloof – Handboek Christelijke Apologetiek

Geplaatst 11 mei 2015 12:13 door Webmaster site   [ 11 mei 2015 12:18 bijgewerkt ]


Onder redactie van prof. dr. H.A. Bakker, dr. M.J. Kater en dr. W. van Vlastuin

In een maatschappij waarin het christelijk geloof steeds minder publieke betekenis krijgt, worden gelovigen gedwongen verantwoording af te leggen van wat ze geloven. Apologetiek zal daarom voor de kerk en de individuele gelovige zelfs nog belangrijker worden dan dogmatiek. Het handboek apologetiek voorziet in een leemte die er op dat terrein is.

Verantwoord geloof biedt een staalkaart van wat christelijke apologetiek mag heten. Het beperkt zich niet tot één methode of tot een specifieke christelijke richting.

De redactie wordt gevormd door universitair docenten apologetiek. Medewerking wordt verleend door een scala aan auteurs uit diverse wetenschappelijke disciplines.

Met bijdragen van: prof. dr. A. Aleman, prof. dr. W.J. van Asselt, prof. dr. H.A. Bakker, prof. dr. J.H. van Bemmel, drs. P. Bouma, prof. dr. G. van den Brink, drs. G.A. van den Brink, dr. W.M. Dekker, dr. R.J.A. Doornenbal, dr. J. van Eck, dr. H. Goris, dr. M.J. Kater, dr. M.J. Paul, dr. H.D. Peels, prof. dr. B.J.G. Reitsma, prof. dr. M. Sarot, dr. J. van der Stoep, dr. B. van den Toren, dr. W. van Vlastuin, prof. dr. A. Vos en dr. P. de Vries.


Klik hier om te bestellen.

Leven in de enige troost

Geplaatst 11 mei 2015 12:11 door Webmaster site   [ 11 mei 2015 12:18 bijgewerkt ]


Tal van theologische werken zijn in de vergetelheid geraakt, maar de Heidelbergse Catechismus blijft een sprankelend geschrift. De geestelijke golflengte van deze catechismus weet mensen in verschillende tijden, culturen en omstandigheden aan te spreken. Het gaat in de Heidelberger om de eenheid en gemeenschap met Christus die functioneert in onze diepe nood. Daaruit bloeit de omgang met de hemelse Vader op en doet de kracht van de Heilige Geest Zijn werking.

Dit boek bevat twee Haamstedelezingen die de auteur hield naar aanleiding van het 450-jarig bestaan van de Heidelbergse Catechismus.  

Klik hier om te bestellen.

Pietas Reformata Religieuze vernieuwing onder gereformeerden in de vroegmoderne tijd.

Geplaatst 11 mei 2015 12:08 door Webmaster site   [ 11 mei 2015 12:18 bijgewerkt ]


Deze bundel werpt nieuw licht op de wereld van het gereformeerde piëtisme in theologisch, cultureel en internationaal verband. Een keur aan theologen en historici heeft een bijdrage geleverd. 
Het gereformeerd piëtisme is een onderzoeksgebied dat in de afgelopen decennia op de kaart is gezet. W.J. op 't Hof is al enkele decennia een van de drijvende krachten daarachter. In zijn vele publicaties heeft hij laten zien dat het Nederlandse gereformeerde piëtisme verbindingen kende over de grenzen van land, taal en confessie heen. In het streven om theologie, kerk en cultuur te hervormen, drukte het piëtisme op al deze terreinen zijn stempel. Daarbij maakte het veelvuldig gebruik van media, zoals het boek. Het Festschrift bestaat uit bijdragen van collega's over al deze aspecten. 

Klik hier om te bestellen. 

1-5 of 5